Om Torun

Torun föddes i Malmö 1927. På båda föräldrarnas sida präglas släkten av kreativitet och skapande. Fadern var stadsplanearkitekt i Malmö och farfadern hade varit segelskeppskonstruktör i Göteborg. Toruns mamma var skulptris och kom från en utpräglad konstnärsfamilj. Hon var uppvuxen på ön Romanö i sjön Sommen på gränsen mellan Småland och Östergötland, och som barn spenderade Torun somrarna där. Morfadern var bildkonstnär och mormodern kammarsångerska och konsten var en viktig del av livet på Romanö, jämte de naturnära vardagssysslorna som jakt, fiske och jordbruk.

Malmö 1945
Efter att Torun gått ut flickskolan i Malmö började hon 1945 på Konstfack i Stockholm. Hon var då med barn och födde under första året dottern Pia (1946). Toruns dåvarande make, Rickard Öestermann, studerade journalistik i Köpenhamn och flyttade inte med till Stockholm. De första åren på Konstfack var ganska slitiga, det var hårt arbete att kombinera studierna med att vara småbarnsmamma och samtidigt försöka få ekonomin att gå ihop, bland annat genom att stå modell åt olika konstnärer. Sommaren 1948 var Pia hos Toruns mamma på Romanö och Torun tillbringade sommaren i Paris och Cannes. Under sommaren där träffade hon flera av dåtidens stora konstnärer, Brancusi, Picasso, Braque. Till hösten återvände hon till Stockholm och Konstfack.

Stockholm 1951
Torun gifte sig 1951 med den franske arktitekten Jean-Pierre Serbonnet och fick med honom sonen Claude, men familjen bodde kvar i Stockholm. Hon hade en liten ateljé på Skeppargatan. Torun ställde ut sina smycken både i Stockholm, genom Svenskt Tenn och Hjördis Hjalmarssdotter, och i Paris, först genom Cercle des Arts och senare fick hon en permanent utställning på Galerie du Siècle på Boulevard St. Germain.

Frankrike 1956
1956 flyttade Torun permanent till Frankrike, först några år i Paris tillsammans med maken, Walter Coleman, en amerikansk konstnär. Efter några år flyttade de till Biot på franska Rivieran, där de hyrde ett hus. Familjen hade utökats med sonen Ira och dottern Marcia. Ofta hade de också vänner och unga konstnärer på besök, bland annat kom många unga, svenska silversmeder ned för att arbeta med Torun.

Tyskland 1968
Livet förändrades sedan drastiskt 1965 då Torun och Walter skilde sig. Torun stannade i Biot ytterligare något år, men reste sedan tillbaka till Sverige med barnen en kort period. 1968 flyttade hon till Tyskland, först till Wolfsburg, och sedan, 1975, till Wendhausen. Där arbeta de Torun tillsammans med en grupp andr a konstnärer i en sammanslutning som de kallade ”Die Schwinge”. Det var under denna period Torun kom i kontakt med Subud-rörelsen, en an dlig rörelse vars grundare var indones

Indonesien 1978
1978 flyttade Torun igen, denna gång till Indonesien. Redan 1976 hade Torun varit delaktig i att starta en verkstad där, som gjorde enkla halsringar och ringar med pärlemor och snäckor. Idén var att, förutom att ge arbete och yrkesutbildning åt unga människor, låta pengarna gå tillbaka till organisationen och finansiera sjukhusbilar, barnhem och åldersomshem.

Juli 2004
Torun bodde kvar i Jakarta till slutet av 90-talet då hon p.g.a. att hon varit allvarlig sjuk sedan några år, återvände till Danmark för att ha tillgång till den vård hon behövde. Torun stannade i Köpenhamn till sin död i juli 2004.